Ypsolopha mucronella

Ypsolophidae
Przednie skrzydła uderzająco smukłe o jasnoszarym lub słomkowożółtym tle. Wzdłuż przedniej krawędzi może pojawiać się ciemna smuga o zmiennych rozmiarach. Niewielkie skupiska wzniesionych łusek tworzą drobne plamki.

Francja – Oxelaëre 22.03.2021 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 19.09.2018 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 14.08.2021 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Lokalnie liczny – gdzie indziej z kolei obserwowany bardzo rzadko (np. na Suwalszczyźnie)
  2. Biotop. Skraje lasów, murawy kserotermiczne, parki, ogrody, tereny ruderalne i miejskie; preferuje tereny o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 26-33 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni z wyraźnym spadkiem liczebności w okresie od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce zdecydowanie liczniejszy w zachodniej i południowej części kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w delikatnych oprzędach na liściach trzmielin; przepoczwarczają się w zwiniętym rurkowato brzegu liścia
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Ypsolopha nemorella, u której na przednich skrzydłach zwykle widoczna jest para relatywnie dużych plamek przy tylnym brzegu skrzydła, w połowie jego długości
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. Y.mucronella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply