Crombrugghia distans

Pterophoridae – Piórolotkowate
Poprzednio w rodzaju Oxyptilus. Skrzydła brunatne, lub rdzawobrunatne z białymi przepaskami. Na trzecim piórku drugiej pary skrzydeł znajduje się plamka z czarnych łusek – jest ona oddalona od wierzchołka piórka; istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przy końcu odwłoka u samca odstające na boki pęczki włosków.

Ox.distans

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie nierzadki, lokalnie bardzo liczny
 2. Biotop. Głównie kwieciste, suche łąki i tereny ruderalne
 3. Wymiary. Rs 15-22 mm
 4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na przymiotnach, jastrzębcach, cykoriach, mleczach, gorzyczelach, heliotropach i pępawach
 7. Podobne. Tylko u przeciętnie mniejszego Crombrugghia tristis czarna plamka na trzecim piórku drugiej pary skrzydeł jest także oddalona od wierzchołka piórka – ubarwienie tego gatunku jest jaśniejsze, żółtobrązowe; preferuje on nieco odmienne biotopy, zwłaszcza suche ugory z jastrzębcem kosmaczkiem. Podobne są także liczne inne piórolotki z rodzajów Oxyptilus, Capperia, Geina i Buckleria – jednak u wszystkich piórolotków z tych rodzajów czarna plamka znajduje się na wierzchołku piórka
 8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
 9. Uwagi 2. Identyfikacja profesor Jarosław Buszko
 10. O.distans w bazie BioMap
 11. O.distans na Lepiforum

Leave a Reply