Crombrugghia tristis

Pterophoridae – Piórolotkowate
Poprzednio w rodzaju Oxyptilus. Skrzydła szarożółtawe z białymi przepaskami. Na trzecim piórku drugiej pary skrzydeł znajduje się plamka z czarnych łusek – jest ona oddalona od wierzchołka piórka; istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przy końcu odwłoka u samca odstające na boki pęczki włosków.

Poznań 15.10.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 15.10.2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Zapewne nierzadki
  2. Siedlisko. Głównie piaszczyste ugory i tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik; co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na jastrzębcach
  7. Podobne. Tylko u przeciętnie większego Crombrugghia distans czarna plamka na trzecim piórku drugiej pary skrzydeł jest także oddalona od wierzchołka piórka – ubarwienie tego gatunku jest ciemniejsze, rdzawobrunatne; preferuje on nieco odmienne biotopy. Podobne są także liczne inne piórolotki z rodzajów OxyptilusCapperiaGeina i Buckleria – jednak u wszystkich piórolotków z tych rodzajów czarna plamka znajduje się na wierzchołku piórka
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. C.tristis na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Crombrugghia tristis

Leave a Reply