Hellinsia osteodactylus

Pterophoridae – Piórolotkowate
Przednie skrzydła relatywnie krótkie, bladokremowożółte z ciemniejszymi od tła przebarwieniami przy przedniej krawędzi.

Poznań 26.07.2021 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 26.07.2021 Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Liczny lokalnie
  2. Siedlisko. Skraje lasów, murawy, łąki
  3. Wymiary. Rs 16-23 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na starcach i nawłociach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem i intensywnością przebarwień na przednich skrzydłach. Podobne są też gatunki z rodzaju Stenoptilia oraz Emmelina monodactyla
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. H.osteodactylus na Lepiforum

Poznań 26.07.2021 Strzałkami zaznaczono przebarwienia charakterystyczne dla gatunku. U podobnych gatunków takie przebarwienia mają kształt punktowy, a u Hellinsia lenigianus są znacznie ciemniejsze Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply