Hellinsia lienigianus

Pterophoridae – Piórolotkowate
Przednie skrzydła relatywnie krótkie, szare z licznymi, ciemnymi plamkami wzdłuż przednich krawędzi.

Hel lienigianus

Borówiec 15.06.2008 Fot. Andrzej Hańca

Hel.ljenigianus

Borówiec 15.06.2008 Fot. Andrzej Hańca

Hellinsia

Borówiec 15.06.2008 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nierzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, ugory, tereny ruderalne; preferuje tereny zacienione
  3. Wymiary. Rs 17-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bylicy pospolitej, rzadziej na wrotyczach i jastrunach
  7. Podobne. U podobnie ubarwionego Emmelina monodactyla skrzydła są krótsze i pozbawione gęstego, ciemnego plamkowania przy przednich krawędziach. Podobne są też gatunki z rodzaju Stenoptilia
  8. Uwagi. Autorem obserwacji i identyfikacji jest Andrzej Hańca
  9. H.lienigianus na Lepiforum
Hel.lienigianus

Borówiec 15.06.2008 Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply