Myelois circumcincta

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła śnieżnobiałe z czarnymi kropkami, które w tylnej części skrzydła układają się w dwa regularne rzędy – jeden z nich tworzy przepaskę poprzeczną, drugi rozmieszczony jest tuż przy strzępinie. Głowa, głaszczki i tułów oraz odwłok również są białe.

Chociszewo 19.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 19.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 19.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 19.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, lokalnie liczny
  2. Biotop. Łąki, polany, przydroża, przytorza, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 26-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach ostów, ostrożeni, łopianów i chabrów, a być może także innych astrowatych
  7. Podobne. Wyraźnie mniejsze namiotniki z rodziny Yponomeutidae
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera
  9. M.circumvolta na Lepiforum

Chociszewo 19.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply