Pempeliella ornatella

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła kremowożółtobrązowe z białymi podłużnymi smugami zawierającymi ciemnobrunatne plamki oraz z białymi przepaskami poprzecznymi przy zewnętrznym brzegu skrzydeł.

Łuków 07.07.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki
  2. Biotop. Murawy psammofilne i kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 18-27 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach i być może także w korzeniach macierzanek
  7. Podobne. Deseń na przednim skrzydle stosunkowo charakterystyczny, tym niemniej można go pomylić z niektórymi innymi gatunkami z rodzaju – żaden z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.ornatella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply