Sciota adelphella

Pyralidae – Omacnicowate
Skrzydła przednie czarnoszare z pomarańczowobrązowymi plamami nasadowymi, które sporadycznie mogą zanikać; czasem plamy tej samej barwy, ale mniejsze, pojawiają się po środku tylnych brzegów skrzydeł. Jasne, lekko faliste przepaski poprzeczne wyraźnie zaznaczone.

S adelphella

Łódź 02.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

S.adelphella

Łódź 02.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Sc. adelphella

Łódź 02.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Scotia

Łódź 02.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje topolowe
  3. Wymiary. Rs 20-25 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od końca lipca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na topolach i wierzbach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są zdecydowanie rzadsze i odmiennie ubarwione
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak
  9. S.adelphella w bazie BioMap
  10. S.adelphella na Lepiforum
Sc.adelphella

Łódzkie 28.06.2014 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply