Eusphecia melanocephala – Przeziernik osikowiec

Sesiidae – Przeziernikowate
Tułów czarny z żółtymi pionowymi żółtymi paskami z włosków na bokach. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami na segmentach. Nogi i czułki pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste, z pomarańczowym przyprószeniem.

Łuków 14.07.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, obrzeża lasów; preferuje pojedynczo rosnące osiki w średnim wieku
  3. Wymiary. Rs 27-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Monofagiczne gąsienice żerują w martwych gałęziach topoli osiki
  7. Podobne. Stosunkowo łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. E.melanocephala na Lepiforum

Leave a Reply