Eusphecia melanocephala – Przeziernik osikowiec

Sesiidae – Przeziernikowate
Tułów czarny z żółtymi paskami z włosków na bokach. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami na segmentach. Nogi i czułki pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste, z pomarańczowym przyprószeniem.

Łuków 14.07.2020 Fot. Ricosz

Zielona Góra 03.06.2022 Fot. Jacek Katos

  1. Status. Pospolity, lecz rzadko obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane, obrzeża lasów; preferuje pojedynczo rosnące osiki w średnim wieku
  3. Wymiary. Rs 27-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie, lubuskie
  6. Pokarm. Monofagiczne gąsienice żerują w martwych gałęziach topoli osiki
  7. Podobne. Stosunkowo łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Katos Ricosz
  9. E.melanocephala na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply