Synanthedon vespiformis – Przeziernik bukowiec

Sesiidae – Przeziernikowate
Tułów, odwłok czarnogranatowe. Szczotka odwłokowa samicy żółta, samca czarnogranatowa. Na części tergitów żółte przepaski. Krawędzie przednich skrzydeł zaczerwienione. Przepaska w przednim skrzydle czerwona.

Fot. Rafał Celadyn

Fot. Rafał Celadyn

 1. Liczebność. Nierzadki, choć rzadko obserwowany
 2. Biotop. Lasy, parki, aleje, zaniedbane i opuszczone sady
 3. Wymiary. Rs 17-27 mm
 4. Okres lotu. Maj – sierpień
 5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice żerują pod korą dębów, rzadziej innych drzew liściastych – buków, topól, brzóz, wierzb, orzechów włoskich
 7. Podobne. Inne przezierniki
 8. Uwagi. Gąsienice bywają porażane przez Leskia aurea
 9. Uwagi 2. Autor pięknej fotografii i jednej z obserwacji – Rafał Celadyn
 10. S.vespiformis w bazie BioMap
 11. S.vespiformis na Lepiforum
S.vespiformis female

Las wiączyński 11.06.2016

S vespiformis female

Las wiączyński 11.06.2016 Samica na świeżo ściętym pniaku dębowym poszukująca miejsca do złożenia jaj

S vespiformis

Las wiączyński 11.06.2016

S.vespiformis

Las wiączyński 11.06.2016

Syn. vespiformis

Las wiączyński 11.06.2016

 

Dodaj komentarz