Hemaris fuciformis – Fruczak bujankowiec

Sphingidae – Zawisakowate
Skrzydła przezroczyste, szeroko, wiśniowo obrzeżone. Odwłok masywny, krępy, w tylnej części żółty z parą plam z kępek czarnych łusek. Gąsienica zielona, często z czerwono obwiedzionymi przetchlinkami.

Kaczyce – Kwiecień 2011 Fot. Antek Kwiczała

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, miejscami liczny
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 19-21 mm. Rs 38-50 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Aktywny w ciągu dnia. Gąsienice w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na świerzbnicach, driakwiach, śnieguliczkach, wiciokrzewach, przytuliach…
  7. Podobne. Przezroczyste skrzydła ma również fruczak trutniowiec Hemaris tityus, który różni się m.in. ich brunatnym obrzeżeniem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Antek Kwiczała
  9. H.fuciformis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply