Acleris variegana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła wyraźnie barwnie rozdzielone na kremowobiałą część przednią i brązowoszarą lub czarnoszarą część tylną; na jasnym tle przedniej części skrzydeł mniejsza lub większa szaroczarna bądź szarobrązowa plama z wzniesionych łusek – szczególnie dobrze widoczna przy złożonych dachówkowato skrzydłach.

A.variegana

Łódź 11.07.2012 Fot. Jacek Nowak

A variegana

Łódź 19.08.2014 Fot. Jacek Nowak

ac-variegana

Łuków 31.08.2013 Fot. Ricosz

acl-variegana

Łuków 18.08.2015 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 13-23 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek listopada
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wiązach, leszczynach, borówkach, jeżynach oraz na rozmaitych gatunkach z rodziny różowatych (śliwa, róża, głóg, jabłoń, pięciornik, krwiściąg i inne)
  7. Podobne. Typowo ubarwione osobniki łatwe do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. A.variegana w bazie BioMap
  10. A.variegana na Lepiforum
acle-variegana

Łuków 26.07.2016 Poczwarka Fot. Ricosz


Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply