Aethes hartmanniana

Tortricidae – Zwójkowate
Na bladożółtym zwykle tle przednich skrzydeł przepaski i plamy o barwie od ochrowopomarańczowej do czerwonobrunatnej. Plamy te są podkreślone wyraźnymi, białymi plamkami często zlewającymi się w ciągłe linie. Rząd białych plamek widoczny także w tylnej części przedniego skrzydła.

A.hartmanniana

Łódzkie 14.06.2013 Fot. Jacek Nowak

Łuków 24.05.2022 Fot. Ricosz

 1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko. Skraje lasów, murawy, łąki, ugory, polany; preferuje tereny o wapiennym podłożu
 3. Wymiary. Rs 15-23 mm
 4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w korzeniach driakwi i świerzbnic
 7. Podobne. Przede wszystkim Aethes piercei, która w Polsce jak dotąd nie została odnaleziona, choć jej występowanie w naszym kraju jest prawdopodobne – w celu rozróżnienia tych gatunków konieczna jest analiza budowy genitaliów
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
 9. A.hartmanniana w bazie BioMap
 10. A.hartmanniana na Lepiforum
 11. Wymowa: etes hartmanniana

Rodzaj Aethes


avidal

Leave a Reply