Ancylis achatana

Tortricidae – Zwójkowate
Pole nasadowe oraz przednia część przedniego skrzydła szare, ograniczone od tyłu szeroką, jasna przepaska poprzeczną. Pole przy zewnętrznej krawędzi skrzydła jasne, srebrzystobiaławe, graniczące z szaroczarną plamą, na której wyraźnie zaznaczone są rdzawokasztanowe akcenty barwne. Wierzchołek przedniego skrzydła rdzawokasztanowy.

Anc.achatana

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, sady, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na drzewach owocowych z rodziny różowatych (głóg, jabłoń, tarnina, grusza, jarząb i inne) oraz na wierzbach, pokrzywach i malinach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny, niełatwych do odróżnienia na fotografiach terenowych – zwłaszcza przeciętnie większa (rs 16-21 mm) Ancylis uncella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.achatana w bazie BioMap
  10. A.achatana na Lepiforum

Rodzaj Ancylis


avidal

Leave a Reply