Ancylis apicella

Tortricidae – Zwójkowate
W przedniej części przedniego skrzydła rozległa szaroczarna, lub brunatna plama dochodząca do tylnego brzegu skrzydła; od wewnętrznej strony plama ta ograniczona jest podłużną, jasną smugą sięgającą poza połowę długości skrzydła.

Anc.apicella

Łódzkie 22.05.2014 Fot. Jacek Nowak

an-apicella

Łuków 09.05.2018 Fot. Ricosz

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Wilgotne lasy, mokradła, torfowiska, ogrody, parki
 3. Wymiary. Rs 12-18 mm
 4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kruszynach i szakłakach, rzadziej na tarninach, malinach i ligustrach i dereniach
 7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
 9. A.apicella w bazie BioMap
 10. A.apicella na Lepiforum
 11. Wymowa: ancylis apicella

Rodzaj Ancylis


avidal

Leave a Reply