Ancylis badiana

Tortricidae – Zwójkowate
Wielobarwna zwójka z podrodziny Olethreutinae. W pozycji spoczynkowej ze złożonymi skrzydłami czarna plama na jasnym tle przednich skrzydeł układa się w rozległe, owalne, ciemne (zwykle intensywnie brunatne do brunatnoczarnego) pole.

Widzew 09.05.2010

Łódź – Widzew 09.05.2010

Widzew 29.04.2011

Łódź – Widzew 29.04.2011

A.badiana

Łódź 22.05.2017

Łuków 16.05.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, łąki, nieużytki, zarośla, przydroża i przytorza, murawy
  3. Wymiary. Rs 11-16 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice aktywne od wiosny do jesieni; zimują
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują na głównie na roślinach motylkowych, np. na wyce i groszku, ale nie tylko; znajdowano je na krwawnicy
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, bardzo trudnych do odróżnienia na fotografiach – pospolita Ancylis unculana (zwykle jaśniejsze, rdzawobrunatne pole na przednich skrzydłach) i rzadkie Ancylis rhenana oraz Ancylis paludana; stuprocentową pewność oznaczenia daje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. A.badiana w bazie BioMap
  10. A.badiana na Lepiforum

Rodzaj Ancylis


avidal

Leave a Reply