Ancylis selenana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła pomarańczowobrunatne, pokryte srebrzystymi łuskami; przy strzępinie łezkowate rozjaśnienie.

Anc selenana

Mikołajki 25.07.2019 Fot. Jacek Nowak

Łuków 23.07.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Lokalna, obserwowana głównie w północno-wschodniej Polsce
  2. Biotop. Lasy, polany, zarośla, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-15 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Warmińsko-mazurskie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach z rodziny różowatych (śliwy, jabłonie, grusze, czeremchy, głogi, morele, wiśnie i inne)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są zwykle mniej jednolicie ubarwione; najłatwiej pomylić ją z Ancylis upupana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Mikołajek Marek Hołowiński
  10. A.selenana na Lepiforum

Rodzaj Ancylis


avidal

Leave a Reply