Celypha aurofasciana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła brunatne z szeroką, złocistą przepaską poprzeczną przed połową długości (stąd nazwa gatunkowa) oraz ze złocistym w znacznej mierze polem zewnętrznym.

Włochy 09.06.2018 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Rs 12-14 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce głównie na południu kraju na nielicznych stanowiskach
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach i wątrobowcach porastających pnie drzew
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o zbliżonym, lecz zwykle nie tak jaskrawym i intensywnie złocistym deseniu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. C.aurofasciana na Lepiforum

Rodzaj Celypha


avidal

Leave a Reply