Epinotia nisella – Wydrążka wierzbóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Ubarwienie przednich skrzydeł bardzo zmienne z białymi, szarymi, złotymi i brązowymi elementami. Często na grzbiecie czarna, brązowa lub czerwonawa plama. U formy barwnej „decorana” pomarańczowy obszar w środkowej części przedniego skrzydła.

Łuków 19.08.2016 Fot. Ricosz

Łuków 28.07.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Brzegi rzek i strumieni, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm. Rs 12-17 mm. Gąsienica dorasta do 10 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na olszach, topolach i wierzbach; zjadają pąki kwiatowe i nasiona oraz puch nasienny
  7. Podobne. Epinotia cinereana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. E.nisella w bazie BioMap
  10. E.nisella na Lepiforum

Rodzaj Epinotia - Wydrążka


Ricosz

Leave a Reply