Epinotia tenerana – Wydrążka leszczynówka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła pomarańczowobrązowe, lub rdzawobrązowe z wyraźną, białą, poprzeczna smugą o zmiennej szerokości, która przebiega w połowie długości skrzydeł; najlepiej widoczna u motyla ze złożonymi skrzydłami

Las Łagiewnicki 29.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 29.06.2016

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, zadrzewienia nadwodne
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Ok końca maja do końca lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na leszczynach, olszach i dębach
  7. Podobne. Liczne inne zwójki, w tym Ancylis mitterbacheriana
  8. Uwagi. Identyfikacja Witold Zajda
  9. E.tenerana w bazie BioMap
  10. E.tenerana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply