Grapholita compositella – Owocówka paskóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła brunatne lub brunatn-oczarne, podczas spoczynku dachówkowato złożone z czterema dobrze widocznymi poprzecznymi białymi paskami; zwłaszcza przy końcach skrzydeł często pojawiają się niebieskie, połyskujące plamki.

Widzew 13.07.2011

Łódź – Widzew 13.07.2011

Łuków 31.08.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadka, miejscami liczna
  2. Biotop. Łąki, zarośla, polany, nieużytki, pola
  3. Wymiary. Rs 7-10 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na koniczynach, lucernach i komonicach
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju mają zwykle dwie białe przepaski poprzeczne na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Ricosz avidal
  9. G.compositella w bazie BioMap
  10. G.compositella na Lepiforum

Lubinicko 29.07.2023 In copula Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 29.07.2023 Fot. Marek Nowacki


Rodzaj Grapholita - Owocówka


avidal

Leave a Reply