Lobesia reliquana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła rdzawopomarańczowe z szerokimi, szaroczarnymi przepaskami poprzecznymi o nieregularnych brzegach. Tylne skrzydła jasne, stosunkowo wąskie, o lekko szpiczastych wierzchołkach.

Białystok 26.05.2016 Fot. Almandyn

Łuków 23.05.2017 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec/lipiec. Imagines aktywne także w ciągu dnia. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Podlaskie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach rozmaitych drzew liściastych (chętnie na brzozach, dębach i tarninach), oraz na jałowcach, farbownikach i nawłociach
  7. Podobne. Lokalna Lobesia virulenta i niewykazana z Polski Lobesia andereggiana różnią się szerszymi tylnymi skrzydłami o łagodniej zaokrąglonych wierzchołkach; pewność identyfikacji gwarantuje jednak analiza budowy genitaliów. Oba wymienione gatunki zasiedlają głównie tereny górskie i borealne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Almandyn Ricosz
  9. L.reliquana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply