Pammene argyrana – Płużnica galasóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło szaroczarne, miejscami smoliście czarne z kontrastową białą plamą w środkowej części.

P.argyrana

Puszcza Dulowska 23.04.2008 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje dębowe, polany
  3. Wymiary. Rs 9-13 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – początek czerwca
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują wewnątrz galasów błonkówek na liściach dębów
  7. Podobne. Rzadsza i większa Pammene giganteana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. P.argyrana w bazie BioMap
  10. P.argyrana na Lepiforum

Rodzaj Pammene - Płużnica


avidal

Leave a Reply