Pammene rhediella – Płużnica różóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło w 2/3 długości brązowoczarne, w 1/3 pomarańczowe. Koniec skrzydeł czarno obrzeżony.

Łuków 18.04.2014 Fot. Ricosz

  1. Status. Nieczęsta
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Marzec – kwiecień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach drzew z rodziny różowatych m.in. jabłoniach, śliwach, wiśniach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.rhediella na Lepiforum

Rodzaj Pammene - Płużnica


Ricosz

Leave a Reply