Pammene rhediella – Płużnica różóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło w 2/3 długości brązowoczarne, w 1/3 pomarańczowe. Koniec skrzydeł czarno obrzeżony

Łuków 18.04.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nieczęsta
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Marzec – kwiecień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach drzew z rodziny różowatych m.in. jabłoniach, śliwach, wiśniach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. P.rhediella na Lepiforum

Leave a Reply