Pandemis cerasana – Zwójkówka porzeczkóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie brązowożółte z brunatnymi; trójkątną plamą nasadową o niemal prostej zewnętrznej krawędzi, półokrągłą plamą przy przednim brzegu skrzydła i przepaską środkową. Przy złożonych dachówkowato skrzydłach często widoczne jest silne brunatne przyprószenie między plamą środkową, a plamą nasadową.

Pand.cerasana

Łódzkie 17.06.2016 Fot. Jacek Nowak

Pan.cerasana

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

P.cerasana

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

P.cerasana.

Łódzkie 17.06.2016 Fot. Jacek Nowak

P.cerasana

Łódź 19.06.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, zarośla, parki, aleje
  3. Wymiary. Rs 16-24 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych drzewach i krzewach liściastych, w tym na drzewach owocowych
  7. Podobne. Co najmniej kilka innych zwójek o podobnym deseniu na skrzydłach – zwłaszcza Pandemis heparana, która różni się zębowatym kilem na zewnętrznej krawędzi plamy nasadowej oraz Pandemis dumetana o ciemniejszym tle skrzydeł. U Pandemis cinnamomea i Pandemis corylana zewnętrzna krawędź plamy nasadowej jest ukośna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Jerzy Strzelecki
  9. P.cerasana w bazie BioMap
  10. P.cerasana na Lepiforum

Rodzaj Pandemis - Zwójkówka


avidal

Leave a Reply