Pandemis cinnamomeana – Zwójkówka cynamonówka

Tortricidae – Zwójkowate
Tło przednich skrzydeł z wyraźnym ochrowym, lub rdzawobrązowym nalotem. Zewnętrzna krawędź plamy nasadowej ukośna, niemal równoległa do wewnętrznej krawędzi przepaski środkowej.

Pandemis sp

Polana Polichno 13.06.2018

Pandemis species

Polana Polichno 13.06.2018

Pandemis.

Polana Polichno 13.06.2018

Pandemis

Polana Polichno 13.06.2018

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki, aleje
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych drzewach ( także iglasatych ) i krzewach, na różnych roślinach zielnych, na borówkach
  7. Podobne. Co najmniej kilka innych zwójek o podobnym deseniu na skrzydłach – zwłaszcza Pandemis corylana, u której brak wyraźnego ochrowego nalotu na tle przednich skrzydeł. U Pandemis cerasana i Pandemis heparana zewnętrzna krawędź plamy nasadowej jest prosta, nierównoległa względem wewnętrznej krawędzi przepaski środkowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.cinnamomeana w bazie BioMap
  10. P.cinnamomeana na Lepiforum
Pandemis species

Czarne strzałki wskazują zewnętrzną krawędź plamy nasadowej i wewnętrzną krawędź plamy środkowej, które są względem siebie niemal równoległe


Rodzaj Pandemis - Zwójkówka


avidal

Leave a Reply