Zygaena loti – Kraśnik rogalik

Zygaenidae – Kraśnikowate
Znany również jako kraśnik komonicowiec. Skrzydło przednie czarne z 5 czerwonymi, a znacznie rzadziej żółtopomarańczowymi plamami; plamy są zwykle rozdzielone, jednak czasem 1 łączy się z 3, a 2 z 4. Nogi żółto opylone, jaśniejsze niż u innych gatunków. Gąsienica krępa, żółtozielona z czarnymi punktami.

Łódź – Widzew 14.07.2021

Łódź – Widzew 14.07.2021

Widzew 20.07.2010

Łódź – Widzew 20.07.2010

Z.loti

Polana Polichno 10.07.2016

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte, suche tereny, chętnie o podłożu wapiennym – w tym murawy kserotermiczne i przytorza
  3. Wymiary. Rs 25-35 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice praktycznie cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na koniklecy, komonicy, koniczynie, wyce i cieciorce
  7. Podobne. Inne kraśniki mają ciemniejsze nogi i odmienny kształt plam na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Z.loti w bazie BioMap
  10. Z.loti na Lepiforum
Widzew 06.06.2013

Łódź – Widzew 06.06.2013

Widzew 06.06.2013

Łódź – Widzew 06.06.2013

Widzew 06.06.2013

Łódź – Widzew 06.06.2013


Jeden z osobników wpadł w sieć jakiegoś małego pająka, który owinął skrzydło schwytanego motyla wokół łodygi, nie wiem jakim sposobem. Po kilku minutach kraśnik jednak uwolnił się i odleciał. Wyglądało to tak:

Widzew 11.07.2010

Łódź – Widzew 11.07.2010

Widzew 11.07.2010

Łódź – Widzew 11.07.2010

Widzew 11.07.2010

Łódź – Widzew 11.07.2010


Sobibór 24.07.2015

Sobibór 24.07.2015

Widzew 11.07.2011

Łódź – Widzew 11.07.2011

Wiączyń 07.07.2011

Wiączyń 07.07.2011

Widzew 28.06.2012

Łódź – Widzew 28.06.2012

Widzew 19.07.2010

Łódź – Widzew 19.07.2010

Młynek 14.07.2011

Łódź – Młynek 14.07.2011


avidal

Leave a Reply