Zygaena occitanica – Kraśnik oczatek

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła intensywnie czarne z jaskrawo czerwonymi plamami w uderzająco szerokiej, białej obwódce; łukowata plama przy zewnętrznej krawędzi skrzydła jednolicie biała. Tylne skrzydła czerwone z bardzo wąskim, czarnym obrzeżeniem. Z przodu tułowia kołnierz z białych łusek. Jeden z najpiękniejszych kraśników.

Francja 25.07.2021 Fot. Bastien Louboutin

  1. Zasięg. Południowa Francja, Hiszpania, Włochy (tylko Liguria) oraz Kaukaz, południowa Rosja i centralna Azja
  2. Biotop. Makia, suche łąki i zarośla, murawy naskalne i kserotermiczne, wygrzane zbocza i polany
  3. Wymiary. Rs 28-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przelotach, komonicach i szyplinach; być może także na innych bobowatych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bastien Louboutin Heiner Ziegler
  9. Z.occitanica na Lepiforum

Francja 23.04.2011 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply