Zygaena transalpina – Kraśnik transalpejski

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła czarne z mniej lub bardziej intensywnym granatowym połyskiem lub bez niego. Na przednim skrzydle 3 pary czerwonych plam, przy czym plamy nasadowe są na ogół zauważalnie większe od pozostałych. Lokalnie spotyka się osobniki o żółtych plamach i żółtych tylnych skrzydłach (alpejski podgatunek tilaventa). Okazjonalnie spotyka się osobniki z 5-oma , a nie 6-oma plamami. Tylne skrzydła intensywnie czerwone z relatywnie szerokim, czarnym obrzeżeniem. Wyróżnia się około 30 podgatunków.

Włochy – Frosinone 10.06.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 11.07.2018 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 07.08.2008 Fot. gernotkunz

Włochy 04.07.2009 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Frosinone 27.05.2017 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Środkowa, południowa i zachodnia Europa – gatunek o zasięgu wyspowym
  2. Biotop. Suche zbocza i murawy, wyłącznie o wapiennym podłożu; preferuje tereny górskie i podgórskie
  3. Wymiary. Rs 31-38 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na komonicach, cieciorkach, tragankach i koniklecach
  7. Podobne. Inne kraśniki z 6-oma plamkami na przednich skrzydłach – w tym Zygaena filipendulae (przednie skrzydła szersze, wierzchołki czułków ciemne). Gąsienica najbardziej przypomina gąsienice Zygaena carniolica
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei gernotkunz
  9. Z.transalpina na Lepiforum

Włochy – Frosinone 27.05.2017 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply