Somatochlora flavomaculata – Miedziopierś żółtoplama

Corduliidae – Szklarkowate
Oczy przynajmniej w górnej części intensywnie zielone – u młodych osobników oczy bywają brązowe. Tułów zielony, u samicy z żółtymi plamami na bokach, u samca zielono-złociście połyskującymi bokami. Odwłok czarny z żółtymi, trójkątnymi plamami na bokach tergitów, większymi u samic. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste, pterostigmy czarne.

Sycowice 25.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Raków 02.06.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Bobrze 02.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Raków 02.06.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Rzadka
  2. Siedlisko. Torfowiska (zwłaszcza torfowiska niskie), mokradła, zbiorniki o bagnistych brzegach
  3. Wymiary. Długość ciała 48-54 mm. Rs 72-80
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodziny, w tym pospolita Somatochlora metallica
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Ryszard Orzechowski

Mokre Łąki 18.06.2022 Osobnik uratowany z pułapki błotnej Fot. Paweł Głowacki

Mokre Łąki 18.06.2022 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply