Acheta domesticus – Świerszcz domowy

Gryllidae – Świerszczowate
Ubarwienie ciała jasne, słomkowożółte do żółtobrązowego. Na głowie dwie brunatnoczarne, poprzeczne smugi – jedna między oczami, druga przy tylnej krawędzi. Ciemny rysunek na przedpleczu rozległy, lecz rozmyty. Tylne skrzydła w pełni rozwinięte. Pokładełko proste.

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

  1. Liczebność. Pospolity, lecz rzadko się go widuje
  2. Biotop. Budynki mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze, a latem również ich otoczenie –  w tym wysypiska śmieci. Gatunek synantropijny; śpiewa niemal wyłącznie wieczorami i nocą
  3. Wymiary. Samica 14-20 mm. Samiec 13-20 mm. Pokładełko około 15 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek wszystkożerny, chętnie zjadający odpady organiczne
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 11.07.2020 ♂


avidal

Leave a Reply