Tetrix subulata – Skakun szydłówka

Tetrigidae – Skakunowate
Ubarwienie ciała zmienne – czarnobrązowe, żótobrązowe, czerwonawe; uda często jasno nakrapiane. Wyrostek przedplecza płaski, od ciemnego do niemal białego, najczęściej wyraźnie sięgający poza koniec odwłoka; osobniki o krótkim wyrostku są rzadkie, niezdolne do lotu. Czoło szersze od średnicy oka.

Spała 26.04.2015

Spała 26.04.2015

Niemcy – Valwig 04.06.2017 Fot. Marek R.Swadzba

Tet.subulata

Będzino 17.04.2019 Fot. Augustyna

Tetr.subulata

Będzino 17.04.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie brzegi zbiorników wodnych i torfowiska, rzadziej suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 7-15 mm; samice przeciętnie większe od samic
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimuje nimfa, lub imago
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, zachodniopomorskie, lubelskie
  6. Pokarm. Trawy, mchy, porosty
  7. Podobne. Wszystkie pozostałe skakuny mają węższe czoło, co najwyżej równe średnicy oka
  8. Uwagi. Identyfikacja Przemek Żurawlew i Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Augustyna Marek R.Swadzba Ricosz avidal
  10. Rozmieszczenie

Łuków 18.04.2011 Fot. Ricosz

Łuków 04.08.2010 Porażony przez grzyba Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply