Tetrix subulata – Skakun szydłówka

Tetrigidae – Skakunowate
Ubarwienie ciała zmienne – czarnobrązowe, żótobrązowe, czerwonawe; uda często jasno nakrapiane. Wyrostek przedplecza płaski, od ciemnego do niemal białego, najczęściej wyraźnie sięgający poza koniec odwłoka; osobniki o krótkim wyrostku są rzadkie, niezdolne do lotu. Czoło szersze od średnicy oka.

Spała 26.04.2015

Spała 26.04.2015

Tet.subulata

Będzino 17.04.2019 Fot. Augustyna

Tetr.subulata

Będzino 17.04.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie brzegi zbiorników wodnych i torfowiska, rzadziej suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 7-15 mm; samice przeciętnie większe od samic
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimuje nimfa, lub imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, lubelskie
  6. Pokarm. Trawy, mchy, porosty
  7. Podobne. Wszystkie pozostałe skakuny mają węższe czoło, co najwyżej równe średnicy oka
  8. Uwagi. Identyfikacja Przemek Żurawlew i Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorami niektórych obserwacji są Augustyna i Ricosz
  10. Rozmieszczenie

Łuków 18.04.2011 Fot. Ricosz

Łuków 04.08.2010 Zaatakowany przez grzyba Fot. Ricosz

Leave a Reply