Tetrigidae – Skakunowate

Niewielkie, krępe szarańczaki o tarczce szyjnej wydłużonej w spiczasty wyrostek sięgający co najmniej do końca odwłoka. Przednie skrzydła zredukowane do niewielkich łusek, skrzydła tylne w pełni wykształcone.
W Polsce co najmniej 7 trudno odróżnialnych gatunków.

Leave a Reply