Plea minutissima – Pianówka stawowa

Pleidae – Pianówkowate
Głowa szeroka z dużymi oczami. Ciało silnie wypukłe, bladożółte z miejscowym ciemnym punktowaniem. Pływa grzbietem do dołu; powietrze przechowuje w komorze na spodzie odwłoka.

Austria – Wiedeń 21.09.2021 Fot. gernotkunz

Austria – Wiedeń 21.09.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadka, lecz sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Stawy i inne niewielkie stacjonarne zbiorniki z bujną roślinnością wodną
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-2.7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Plankton zwierzęcy
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji – jedyny krajowy gatunek z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria – Leibnitz 12.06.2018 Pianówka pływa grzbietem do dołu Fot. gernotkunz


Ricosz

Leave a Reply