Quiz Diptera

Quiz dla zaawansowanych, choć trafiają się również łatwe odpowiedzi. Przy podaniu błędnej odpowiedzi pojawia się okienko z podpowiedzią, która celowo jest słabo dostrzegalna, aby odczytał ją tylko ten, kto zamierza ją poznać. Docelowo zawierać będzie setki pytań, z których każdorazowo, losowo wybieranych będzie 10.

#1. Mokradeł unika:

Andrenosoma atrum zasiedla suche bory sosnowe

#2. Wskaż Sphiximorpha subsessilis

1.Ceriana conopsoides

2. Doros profuges

3. Sphiximorpha subsessilis

4. Conops flavipes

#3. To agregacja martwych i wciąż żywych samic tworzących mikrobiotop konieczny dla rozwoju larw. Którego gatunku?

Tak specyficznych warunków rozwoju wymagają larwy Atherix ibis

#4. Larwy tej muchówki nie przyczyniają się robaczywienia grzybów kapeluszowych

Larwy Rhagoletis cerasi odpowiadają za robaczywienie niektórych owoców, w tym czereśni

#5. Trzy z wymienionych wyrówek rozwijają się w lepiężnikach, jedna nie. Która?

Larwy Cheilosia semifasciata żerują na rozchodniku wielkim

#6. Binominalna, naukowa nazwa cuchny nawozowej to:

Cuchna nawozowa to inaczej Scatophaga stercoraria

#7. To samiec Nemotelus uliginosus. Wskaż samicę

1.Nemotelus nigrinus

2.Nemotelus uliginosus

3.Neopachygaster meromelas

4.Oxycera leonina

#8. Który z wybitnych polskich dipterologów specjalizujący się zwłaszcza w rodzinie Syrphidae organizował Warsztaty Dipterologiczne?

Organizatorem i pomysłodawcą WD był oczywiście ś.p. Boguś Soszyński

#9. U samic tego gatunku oczy stykają się ze sobą, co jest ewenementem wśród muchówek.

Syneches muscarius jest jedynym znanym mi gatunkiem, u którego czoło jest holoptyczne u obu płci

#10. Jaki to gatunek?

Na zdjęciu samica Cylindromyia bicolor. Jako jedyna z rodzaju ma jednobarwny, czerwony w tylnej części odwłok

finish

Results

Gratulacje! Perfekcyjna próba.

Nie udało się tym razem.

Leave a Reply