Quiz Diptera

Quiz dla zaawansowanych, choć trafiają się również łatwe odpowiedzi. Przy podaniu błędnej odpowiedzi pojawia się okienko z podpowiedzią. Docelowo zawierać będzie setki pytań, z których każdorazowo, losowo wybieranych będzie 8.

#1. Binominalna, naukowa nazwa cuchny nawozowej to:

Cuchna nawozowa to inaczej Scatophaga stercoraria

#2. Bibio hortulanus to po prostu:

  1. Bibio hortulanus
  2. Bibio marci
  3. Bibio lanigerus
  4. Bibio pomonae

#3. Wśród larw muchówek znajdź intruza z innego rzędu

  1. Tipulidae
  2. Xylophagidae
  3. Cerambycidae – chrząszcz
  4. Syrphidae

#4. Trzy z wymienionych wyrówek rozwijają się w lepiężnikach, jedna nie. Która?

Larwy Cheilosia semifasciata żerują na rozchodniku wielkim

#5. Co łączy te dwa osobniki rączycowatych?

To samiec i samica Ectophasia oblonga

#6. Samce tej bardzo ciekawej rodziny regularnie toczą rytualne walki godowe o dostęp do samicy

Clusiidae to niewielka rodzina rzadko obserwowanych muchówek.

#7. Druga para skrzydeł u muchówek została w drodze ewolucji zredukowana do funkcjonalnej struktury o nazwie:

Ubarwienie główki przezmianki bywa cechą diagnostyczną danego gatunku

#8. Zaznacz wszystkie gatunki (5) wpisane do Czerwonej Księgi

Select all that apply:

Eriozona syrphoides to bardzo rzadki gatunek umieszczony na Czerwonej Liście z kategorią DD

finish

Results

Gratulacje! Perfekcyjna próba.

Nie udało się tym razem.

Leave a Reply