Cezary Bystrowski

Wybitny specjalista od Tachinidae, autor licznych opracowań na ich temat. Bez jego pomocy rodzina rączycowatych na Insektarium byłaby znacznie skromniejsza w zidentyfikowane gatunki i informacje o nich. Miałem możliwość poznać Czarka osobiście, co bardzo sobie cenię.
Oprócz niezastąpionej merytorycznej pomocy udostępnił fotografie Thelaira nigripes i Redtenbacheria insignis

Leave a Reply