Krzysztof Pach

Obserwator i fotograf entomofauny i przyrody w ogóle. Realizuje pasję w Polsce, a także poza granicami kraju w ramach ekspedycji do różnych, często egzotycznych regionów świata, na wszystkich kontynentach.

Udostępnił:
Megapomponia merula
Telostylinus angusticollis

Leave a Reply