Acari – Roztocze

Rząd pajęczaków obejmujących na ogół mikroskopijne gatunki, a znacznie rzadziej osiągające 1 mm długości ciała lub więcej. Zasiedlają zarówno biotopy naturalne, jak i synantropijne. Zwykle są saprofagami, ale nie brakuje gatunków pasożytniczych i drapieżnych.
Uwaga! Często używana forma językowa „roztocza” jest błędna.

Erythraeus phalangioides

Leave a Reply