Erythraeus phalangioides

Acari – Roztocze
Głowotułów i odwłok nie są rozdzielone, jak u pająków. Ciało owalne, czerwonobrunatne do niemal czarnego, skąpo owłosione. Okolice otworu gębowego zwykle intensywnie czerwone. Na wierzchniej stronie ciała lancetowata, kontrastowa, podłużna smuga o barwie białej, żółtej lub czerwonej. Nogi w znacznej mierze czerwone, długie – przystosowane do biegania.

Łódź – BRUS 31.05.2019

Łódź – BRUS 31.05.2019

Łódź – BRUS 08.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi; chętnie patroluje wydmy śródlądowe, suche polany, leśne drogi, wrzosowiska i skraje lasów
  3. Wymiary. Należy do dużych gatunków – nie znam dokładnych rozmiarów
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines są aktywnymi drapieżnikami polującymi na drobne bezkręgowce. Pasożytnicze larwy wysysają płyny ustrojowe bezkręgowców; chętnie kosarzy
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, w tym również występujące w Polsce Erythraeus adpencidulatus, Erythraeus acis, Erythraeus cinereus, Erythraeus eleonoare, Erythraeus elwirae, Erythraeus gertrudae, Erythraeus jowitae, Erythraeus kuyperi, Erythraeus malvinae, Erythraeus monikae, Erythraeus opilionoides, Erythraeus regalis i Erythraeus rupestris. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych nie jest możliwa – na zdjęciach może się znajdować któryś z wymienionych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – BRUS 08.06.2019 Ze złowioną mrówką


avidal

Leave a Reply