Araneus angulatus – Krzyżak rogaty

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów szarobrązowy, pokryty gęstymi, jasnymi włoskami. Odwłok trójkątny z dwoma garbami w najszerszym miejscu, z rysunkiem liścia i jasna plamą między garbami; bez wyraźnie zarysowanego krzyża.

Łódź

Tuszyn 01.05.2014 Fot. MarekWyszomirski

Warszawa – Bielany 27.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Łódź

Tuszyn 01.05.2014 Fot. Marek Wyszomirski

Sobiborski PK 23.06.2015 Samiec Identyfikacja Robert Rozwałka

Sobiborski PK 23.06.2015 ♂ Identyfikacja Robert Rozwałka

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz często niezauważany z uwagi na maskującą barwę ciała i płochliwość
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, zarośla, zadrzewienia
  3. Wymiary. Samica 15.5-20 mm. Samiec około 10 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia-wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, pomorskie mazowieckie
  6. Pokarm. Głównie owady latające schwytane w sieć łowną. Sieć kolista, regularna, zawieszona między drzewami, lub krzewami nie niżej niż 0,5 metra nad ziemią – zwykle od 1 do 1,5 metra nad ziemią
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Marek Wyszomirski avidal
  9. A.angulatus w bazie BioMap

Las wiączyński 24.06.2021 ♂

A.angulatus

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019

Warszawa – Bielany 27.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa – Bielany 27.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Las wiączyński 24.06.2021 ♂

A.angulatus

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019

Las żeromiński 31.05.2021 ♀


avidal

Leave a Reply