Araneus angulatus – Krzyżak rogaty

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów szarobrązowy, pokryty gęstymi, jasnymi włoskami. Odwłok trójkątny z dwoma garbami w najszerszym miejscu, z rysunkiem liścia i jasna plamą między garbami; bez wyraźnie zarysowanego krzyża.

Łódź

Tuszyn 01.05.2014 Fot. MarekWyszomirski

Łódź

Tuszyn 01.05.2014

Sobiborski PK 23.06.2015 Samiec Identyfikacja Robert Rozwałka

Sobiborski PK 23.06.2015 Samiec Identyfikacja Robert Rozwałka

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz często niezauważany z uwagi na maskującą barwę ciała i płochliwość
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, zarośla, zadrzewienia
  3. Wymiary. Samica 15.5-20 mm. Samiec około 10 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia-wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, pomorskie
  6. Pokarm. Głównie owady latające schwytane w sieć łowną. Sieć kolista, regularna, zawieszona między drzewami, lub krzewami nie niżej niż 0,5 metra nad ziemią – zwykle od 1 do 1,5 metra nad ziemią
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Krzyżaka rogatego z Tuszyna obserwował i fotografował Marek Wyszomirski
  9. A.angulatus w bazie BioMap
A.angulatus

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019

A.angulatus

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019

Leave a Reply