Araniella displicata – Nalistnik czerwieniejący

Araneidae – Krzyżakowate
Skromnych rozmiarów pająk sieciowy. Głowotułów czerwonobrązowy lub przynajmniej z czerwonobrązowym wierzchołkiem. Na odwłoku rozległy czerwonawy rysunek. Nogi także w znacznej mierze czerwonobrązowe (u młodych osobników żółte).

Kanada – Albert 22.06.2020 ♀ Fot. Denis Doucet

Młynek 30.03.2011

Łódź – Młynek 30.03.2011

Młynek 30.03.2011

Łódź – Młynek 30.03.2011

A.displicata

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

A displicata

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Fot. Sebastian Nowosad

  1. Liczebność. Dość rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Głównie lasy i zagajniki z udziałem sosny – poza tym łozowiska, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Samica 6-11 mm. Samiec 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Kanada, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Owady
  7. Podobne. Od pozostałych 5 gatunków z rodzaju Araniella różni się bogato akcentowaną czerwoną barwą na całym ciele – jedynie młode osobniki innych gatunków również mogą być podobnie ubarwione
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Denis Doucet avidal
  9. A.displicata w bazie BioMap
Araniella

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Araniella.

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Ar. displicata

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Ar displicata

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018


avidal

Leave a Reply