Cyrtophora citricola – Namiotnik opuncjowy

Araneidae – Krzyżakowate
Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samica: głowotułów pokryty gęstymi srebrzysto-białymi włoskami, odwłok z brązowo-białym rysunkiem grzbietowym i trzema parami guzkowatych wyrostków – dwie z nich znajdują się w przedniej części odwłoka, trzecia zaś na jego wierzchołku. Samiec zwykle jednolicie szaro-czarny, bez guzków na tępo zakończonym odwłoku.

Włochy – Rzym 21.09.2016 Fot. Aleksander Chmiel

C.citricola

Włochy 13.09.2005 ♀ Fot. Jacek Nowak

Włochy – Rzym 21.09.2016 Fot. Aleksander Chmiel

Włochy – Rzym 21.09.2016 Fot. Aleksander Chmiel

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, spotkać można jedynie osobniki z populacji powstałych w wyniku zawleczenia z południa Europy, czy też z Afryki
  2. Siedlisko. W krajowych warunkach ograniczony do zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeń – szklarni, palmiarni, hipermarketów, itp.. W warunkach naturalnych gatunek sucholubny, socjalny, regularnie konstruujący wspólne sieci łowne eksplorowane przez wiele (nawet tysiące) osobników. W Polsce przejawia raczej odmienny, indywidualny typ behawioru
  3. Wymiary. Samica 7.5-13.3 mm. Samiec 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Teoretycznie cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. Wykazywany z Lublina, możliwy do odnalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce zaplatane w sieć, która chętnie konstruowana jest na sukulentach
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Aleksander Chmiel
Cyrtopgora

Włochy 13.09.2005 Fot. Jacek Nowak

Cyrtopgora.

Włochy 13.09.2005 Sieć skonstruowana przy kooperacji wielu osobników Fot. Jacek Nowak

avidal

Leave a Reply