Cyrtophora citricola

Araneidae – Krzyżakowate
Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samica: głowotułów pokryty gęstymi srebrzystobiałymi włoskami, odwłok z brązowobiałym rysunkiem grzbietowym i trzema parami guzkowatych wyrostków – dwie z nich znajdują się w przedniej części odwłoka, trzecia zaś na jego wierzchołku. Samiec zwykle jednolicie szaroczarny, bez guzków na tępo zakończonym odwłoku.

C.citricola

Włochy 13.09.2005 ♀ Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, spotkać można jedynie osobniki z populacji powstałych w wyniku zawleczenia z południa Europy, czy tez z Afryki
  2. Biotop. W krajowych warunkach ograniczony do zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeń – szklarni, palmiarni, hipermarketów, itp.. W warunkach naturalnych gatunek sucholubny, socjalny, regularnie konstruujący wspólne sieci łowne eksplorowane przez wiele ( nawet tysiące ) osobników. W Polsce przejawia raczej odmienny, indywidualny typ behawioru
  3. Wymiary. Samica 7.5-13.3 mm. Samiec 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Teoretycznie cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. Wykazywany z Lublina, możliwy do odnalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce zaplatane w sieć
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
Cyrtopgora

Włochy 13.09.2005 Fot. Jacek Nowak

Cyrtopgora.

Włochy 13.09.2005 Sieć skonstruowana przy kooperacji wielu osobników Fot. Jacek Nowak

avidal

Leave a Reply