Hypsosinga pygmaea

Araneidae – Krzyżakowate
Niewielki pająk sieciowy o pękatym , wyniesionym odwłoku – zwłaszcza u samicy. Głowotułów czarno-brązowy, bez jasnej smugi po środku karapaksu. Odwłok samicy zmienny w ubarwieniu – najczęściej na brązowo-czarnym tle widoczne są trzy żółto-białe, podłużne pasy; ich szerokość ulega zmienności osobniczej (w wyjątkowych przypadkach pasy zanikają). Tułów samców całkowicie czarny. Nogi samicy jednobarwne, czerwono-żółte; nogi samca zwykle z przyciemnionymi goleniami.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Status. Szeroko rozmieszczony i lokalnie liczny
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, ale wilgotne tereny otwarte z trawami i roślinnością zielną
  3. Wymiary. Samica 4.5-4.7 mm. Samiec 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Bezkręgowce złowione w sieć
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3 gatunki z rodzaju różniące się ubarwieniem i stopniem wyniesienia odwłoka (np. u Hypsosinga albovittata pojawia się jasna smuga na karapaksie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Wyszomirski
  9. H.pygmaea w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply