Larinioides cornutus – Krzyżak nadwodny

Araneidae – Krzyżakowate
Silnie owłosiony pająk sieciowy. Głowotułów brązowawy, stosunkowo jednolicie ubarwiony; na jego bokach, jak również z tyłu głowy brak pasm jasnych włosków. Odwłok zwykle z wyraźnym rysunkiem liścia, w którego przedniej części dostrzegalna jest czarna klinowata plama rozszerzająca się ku tyłowi.

Młynek 22.05.2011

Łódź – Młynek 22.05.2011

Młynek 22.05.2011

Młynek 22.05.2011

Młynek 22.05.2011

Młynek 22.05.2011 ♀

Widzew 10.05.2013

Łódź – Widzew 10.05.2013 ♀

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wilgotne łąki, brzegi wód
  3. Wymiary. Samica 6-20 mm. Samiec 5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimują dorosłe pająki
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady złowione w sieć
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków z tego rodzaju. Najbardziej podobny jest Larinioides suspicax, ale spotkanie go graniczy z cudem. U Larinioides sclopetarius i Larinioides ixobolus z przodu i na bokach głowotułowia znajdują się wyraźne pasy z jasnych włosków, a ich odwłoki są silniej spłaszczone
  8. Uwagi. Na krzyżaka nadwodnego bardzo chętnie polują samice Episyron rufipes
  9. Uwagi 2. Pająka znad Zalewu oznaczyła Aneta Itczak
  10. L.cornutus w bazie BioMap
Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012

Zalew Sulejowski 03.05.2012


avidal

Leave a Reply