Opilio canestrinii – Owczarz brązowawy

Phalangiidae
Ubarwienie ciała samicy oliwkowobrązowawe, bladopomarańczowe, szarozielonkawe – a więc zmienne. Samce mogą być żółtopomarańczowe lub pomarańczowoczerwonawe. Przednia krawędź ciała przed wzgórkiem ocznym z dwoma grupami ząbków lub guzków (po 2-3 w grupie). Odwłok z grubym, wyraźnym, ziarenkowatym granulowaniem. Nogi bardzo długie i cienkie, czarne lub brązowożółte z jasnymi obrączkami u samic i jasnymi biodrami i kolanami u samców. Wszystkie biodra jednobarwne, bez brunatnych plam.

Szklarka Radnicka 26.11.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

O.canestriini female

Łódzkie 02.10.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak

Nowogród Bobrze 29.09.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Zarośla, parki, lasy, ogrody, a zwłaszcza tereny ruderalne i miasta; chętnie wspina się na ściany
  3. Wymiary. Samica 4.5-8.1 mm. Samiec 3.6-5.2 mm
  4. Aktywność. Lipiec – grudzień; aktywny głównie nocą. Młodociane osobniki od maja
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Martwa materia organiczna pochodzenia zwierzęcego, oraz aktywnie pochwycona żywa zdobycz (np. roztocze i drobne owady); także pokarm roślinny, np. przejrzałe owoce
  7. Podobne. Inne kosarze, w tym Opilio dinaricus (odwłok słabo ziarenkowato granulowany) i Opilio parietinus (biodra z brunatnymi plamami). Wskazana pomoc specjalisty w celu poprawnego oznaczenia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply