Evarcha laetabunda – Pyrgun natrawny

Salticidae – Skakunowate
Samica o jasnym, szarawym głowotułowiu i żółto-brązowoszarym odwłoku. Samiec ciemniejszy – jego głowotułów jest brunatny z jasnymi pasami bocznymi, a brązowawy odwłok często z jasną obwódką przy przedniej krawędzi. Oczy samca na ogół z pomarańczową otoczką. Przednie nogi uderzająco masywne, zgrubiałe.

Świętokrzyskie ♂ Fot. Mariusz Gwardjan

Niemcy – Wahner Heide 20.09.2014 ♂ Fot. Marek R.Swadzba 

Niemcy – Wahner Heide 20.09.2014 ♂ Fot. Marek R.Swadzba

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany, murawy; gatunek termofilny. Chętnie przebywa na trawach i roślinach zielnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-5.2 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – świętokrzyskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce, w tym nierzadko inne pająki; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Przede wszystkim nieco mniejszy Evarcha michailovi, który jednak w Polsce nie występuje. Evarcha arcuata jest zwykle ciemniejszy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Mariusz Gwardjan
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Niemiec Robert Rozwałka (jako gatunek najbardziej prawdopodobny)

avidal

Leave a Reply