Gyas titanus – Tytan wielki

Sclerosomatidae
Ciało owalne, o skórzastym oskórku bez mikrorzeźby na powierzchni. Wzgórek oczny spłaszczony, nieco oddalony od przedniego skraju ciała. Barwa strony grzbietowej od ciemnobrunatnego do czarnobrunatnego. Odnóża ciemne i bardzo długie.

DSCN7048

Lubień 15.08.2019 Osobnik młodociany Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 15.08.2019 Osobnik młodociany Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nierzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Górskie i podgórskie lasy, zwykle pod kamieniami w pobliżu potoków; preruje wilgotne, chłodne biotopy
  3. Wymiary. Samica 7.2-12 mm. Samiec 5.5-8.5 mm (bez odnóży). Jeden z największych kosarzy Europy
  4. Aktywność. Postacie dorosłe od lata do początku jesieni. Zimują osobniki młodociane
  5. Lokalizacja. Małopolskie (Beskidy). Występowanie ograniczone do terenów górskich i podgórskich
  6. Pokarm. Głównie widelnice (Plecoptera)
  7. Podobne. Inne kosarze, szczególnie Leiobunum spp.
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Rozwałka

Maks Syratt

Leave a Reply