Metellina mengei – Czaik wiosenny

Tetragnathidae – Kwadratnikowate
Głowotułów żółtawy, lub szarożółty, z wąskim czarnym obrzeżeniem na bokach i zwykle z wzorem w kształcie litery Y. Odwłok zwykle żółty, z czarnym, brązowym, lub czerwonawym deseniem.

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Struga Dobieszkowska 12.04.2015

Struga Dobieszkowska 12.04.2015

Struga Dobieszkowska 12.04.2015

Struga Dobieszkowska 12.04.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Samica 3.5 – 7 mm. Samiec 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady
  7. Podobne. Metellina segmentata jest niemal identyczny, ale w pełni dorosłe osobniki spotyka się od sierpnia do października. W Polsce występuje także liczniejszy w górach Metellina merianae, który pojawia się od marca do czerwca (w górach do sierpnia) i jest wyraźnie większy (do 12 mm) od obu wcześniej wymienionych gatunków
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z rezerwatu Struga Dobieszkowska – Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. M.mengei w bazie BioMap
M.mengei

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017


avidal

Leave a Reply