Metellina merianae – Czaik jaskiniowy

Tetragnathidae – Kwadratnikowate
Głowotułów żółtawy, lub szarożółty, z wąskim czarnym obrzeżeniem na bokach i zwykle z wzorem w kształcie litery Y. Odwłok zwykle żółtobrązowy, niekiedy z zielonkawym odcieniem; wzór liścia (jeśli występuje) jest zawsze niewyraźny. Sporadycznie spotyka się samice z szerokim, kontrastowo żółtym pasem centralnym na odwłoku. Nogi z licznymi brunatnoczarnymi plamkami i obrączkami.

Austria – Styria 15.10.2019 ♀ Fot. gernotkunz

Chociszewo 13.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 13.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany – w górach bywa liczny
  2. Biotop. Głównie jaskinie z zasobami wody – także inne wilgotne miejsca, w tym brzegi potoków, źródliska i zroszone półki skalne
  3. Wymiary. Samica 7.3-12 mm. Samiec 7.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec (w górach do sierpnia)
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubuskie. W Polsce głównie w górach
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce złowione w sieć łowną
  7. Podobne. Metellina segmentata jest niemal identyczny, ale w pełni dorosłe osobniki spotyka się od sierpnia do października. W Polsce występuje także Metellina mengei, który pojawia się od kwietnia do lipca – oba wymienione gatunki są przeciętnie mniejsze i dotyczy to obu płci
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Lucyna Bugiera

Austria – Steiermark 14.10.2019 ♂ Fot. gernotkunz

Austria – Semriach 26.01.2013 ♂ Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply