Davus ruficeps – Ptasznik rudoznaczny

Theraphosidae – Ptasznikowate
Karapaks rudo-miedzisty z intensywnym złocistym połyskiem. Odwłok czarny z deseniem utworzonym ze złocisto-pomarańczowych plam i przepasek; uwagę zwraca rozległa, stosunkowo jasna plama grzbietowa, do której dochodzą przepaski brzeżne. Nogi czarne, u dojrzałych osobników (zwłaszcza u samic) regularnie z silnym błękitnym nalotem.

Kostaryka 26.02.2015 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Kostaryka. Zalicza się do gatunków rzadkich
  2. Siedlisko. Gatunek naziemny – brak danych szczegółowych
  3. Wymiary. Długość ciała dorosłego osobnika przeciętnie 40 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Aktywny nocą; dzień spędza w norce ziemnej
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce, na które czatuje niedaleko od norki ziemnej – najchętniej łowi szarańczaki, świerszcze i karaczany oraz inne, głównie średniej wielkości owady
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz Cyclosternum fasciatum – różnią się one detalami ubarwienia i desenia na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply